Palmaresul Expoziției / Exhibition's Palmarès

Raportul juriului

Juriul Expoziției Naționale cu Participare Internațională EFIRO 2019 compus din domnii: Leonard PAȘCANU - Președinte, Eddie LEIBU - Vice-președinte, George THOMAREIS - Membru, Emanoil Alexandru SĂVOIU - Membru, Lazăr LAZAROV - Membru, György LÖVEI - Membru, Nicolae SALADE - Membru, Călin MARINESCU - Membru, Șerban DRĂGUȘANU - Membru, Doru PARFENIE - Asistent Juriu, Francisc AMBRUȘ - Secretar Juriu, prezintă acest raport:

În expoziția EFIRO 2019, s-au prezentat 138 de exponate dintre care 33 în premieră, ce au fost expuse pe 400 de panouri. La cererea juriului 6 exponate au fost realocate la alte categorii. Juriul apreciază extraordinarul efort al tuturor expozanților, care au contribuit astfel la reușita expoziției EFIRO 2019 și mulțumește organizatorilor și coordonatorilor expoziției, în special domnului Ion CHIRESCU - Manager al Muzeului Recordurilor Românești, gazda tuturor manifestărilor din cadrul Expoziției, pentru aportul substanțial adus.

Juriul expoziției mulțumește partenerilor și sponsorilor, care și-au adus aportul la buna desfășurare a expoziției. Juriul apreciază efortul important al Federației Filatelice Române în dezvoltarea filateliei. Nivelul expoziției a fost excelent, acest lucru reflectându-se în rangul medaliilor acordate. Juriul apreciază suportul primit din partea Comitetului de Organizare.

La cererea Vice-președintelui juriului, nivelul punctajelor acordate a fost modificat față de regulamentul inițial, astfel:
  • G: 90-100 puncte; LV: 85-89 puncte

  • V: 80-84 puncte: LS: 75-79 puncte

  • S: 70-74 puncte: SB: 65-69 puncte

  • B: 60-64 puncte: SB: Diplomă de participare, sub 59 puncte

Analizând exponatele prezentate în expoziție, potrivit prevederilor regulamentului și în raport cu punctajul obținut, juriul stabilește palmaresul anexat. Toate medaliile și premiile au fost acordate prin decizia unanimă a juriului. S-au acordat de către juriul expoziției 13 premii speciale și încă 8 premii personale.

PalmaresJury report

The jury of the National Exhibition with International Participation EFIRO 2019 consisting of the gentlemen: Leonard PAȘCANU - Chairman, Eddie LEIBU - Vice-President, George THOMAREIS - Member, Emanoil Alexandru SĂVOIU - Member, Lazăr LAZAROV - Member, György LÖVEI - Member, Nicolae SALADE - Member, Călin MARINESCU - Member, Șerban DRĂGUȘANU - Member, Doru PARFENIE - Jury Assistant, Francisc AMBRUȘ - Secretary of jury, presents this report:

In the exhibition EFIRO 2019, there were 138 exhibits, of which 33 for the first time, which were displayed on 400 frames. At the jury's request 6 exhibits were relocated to other categories. The jury appreciates the extraordinary effort of all the exhibitors, who have contributed to the success of the EFIRO 2019 exhibition, and is thankful to the exhibition’s organizers and coordinators, especially to Mr. Ion CHIRESCU - Manager of the Museum of Romanian Records, host of all the events in the Exhibition, for his substantial contribution.

The jury of the exhibition is grateful to the partners and sponsors, who have contributed to an outstanding organization of the event. The jury appreciates the important effort of the Romanian Philatelic Federation regarding the development of philately. The level of the exhibition was excellent, this being reflected in the rank of the awarded medals. The jury appreciates the support received from the Organizing Committee.

At the request of the jury’s Vice-President, the level of the awarded scores was modified from the original regulation, thus:
  • G: 90-100 points; LV: 85-89 points

  • V: 80-84 points: LS: 75-79 points

  • S: 70-74 points: SB: 65-69 points

  • B: 60-64 points: SB: Diploma of participation, under 59 points

Analyzing the exhibits presented in the exhibition, according to the provisions of the regulation and in relation to the obtained score, the jury establishes the attached record. All medals and prizes were awarded by unanimous decision of the jury. 13 special prizes and 8 other personal prizes were awarded by the jury of the exhibition.

Palmarès